Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci nie rozmawiają ze sobą, nie współpracują (nie mylić ze ściąganiem!  ), nie poruszają się po klasie. Z pewnością taka lekcja służy dyscyplinie, zachowaniu ładu i spokoju nauczyciela. Ale czy służy uczeniu się?
Najnowsze badania empiryczne w edukacji dowodzą, że skuteczne środowisko edukacyjne, musi być różnorodne, bogate w różne sytuacje edukacyjne, zróżnicowane metody, formy i środki przekazu, oparte zarówno na uczeniu się indywidualnym, jak i zespołowym. Uczenie się musi być aktywne, nie bierne, a atmosfera podczas nauki musi być przyjazna i zbudzać pozytywne emocje. Jak łatwiej zapewnić takie warunki niż przez uczenie się w działaniu?
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych i Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin rozwija także Ruch naukowy małych szkół przyznając certyfikaty szkołom, które udostępniają swoje zasoby nie tylko uczniom, ale i środowisku, promują naukowe, logiczne myślenie, eksperymentują i organizują lokalne festiwale nauki.

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest nowoczesna?

Nasza szkoła nie jest „szkołą demokratyczną”, ale w każdym miejscu, gdzie powstaje, wspólnie z rodzicami wypracowujemy jej ostateczny kształt. To niezwykła szansa, by rodzice i uczniowie od początku jej powstania […]

Dalej