Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest twórcza?

Bo oferuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które rozwijają twórcze myślenie u dzieci. To mogą być zarówno zajęcia artystyczne, jak i robotyczne, eksperymenty przyrodnicze, jak i projekty społeczne, w których dzieci szukają rozwiązań problemów. Nie wierzycie, że dzieci to potrafią? Obejrzyjcie ten film . Twórczość nie potrzebuje dużych nakładów finansowych. Chcecie zobaczyć, jak można być twórczym małym kosztem? Zajrzyjcie tutaj. Rozwijamy wyobraźnię, łącząc elementy wiedzy z różnych dziedzin.

Rozwijamy wieloraką inteligencję. Nie zasklepiamy się we własnym środowisku, ale jesteśmy otwarci na współpracę z innymi, wzajemną inspirację, wymianę doświadczeń między szkołami. Nasi nauczyciele biorą udział w konferencjach edukacyjnych, w projektach międzynarodowych. Zachęcamy uczniów do udziału w wielorakich programach, konkursach, turniejach, wystawach. Niektóre z nich organizują nasze szkoły.

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest nowoczesna?

Nasza szkoła nie jest „szkołą demokratyczną”, ale w każdym miejscu, gdzie powstaje, wspólnie z rodzicami wypracowujemy jej ostateczny kształt. To niezwykła szansa, by rodzice i uczniowie od początku jej powstania […]

Dalej