EDUKACJA DOMOWA W AMS

Nasza szkoła umożliwia dzieciom naukę w systemie edukacji domowej. W tej chwili uczy się z nami w ten sposób 40 % dzieci zapisanych do naszej szkoły. To wyjątkowy model edukacji z którego ogromne korzyści czerpią zarówno dzieci jak i rodzice. Wiemy jak wartościowe jest to doświadczenie bezpośrednio od nich – przedstawiamy ich opinie poniżej.

 1. Czym jest edukacja domowa?

To formalnie spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą.

Jest to szczególne rozwiązanie dla rodzin, w których rodzice / prawni opiekunowie dzieci uznają, że są gotowi przeznaczać regularnie kilka godzin w ciągu dnia/tygodnia na wspólną naukę z dziećmi. To jest punkt wyjścia, ponieważ decyzja ta jest powiązana z wieloma aspektami funkcjonowania rodziny, często znaczących zmian jakie trzeba wprowadzić, np. ograniczenie ilości godzin przeznaczanych na pracę zawodową przynajmniej jednego z rodziców bądź opiekunów. Poza aspektem decyzji rodzinnej, jest jeszcze kilka formalności które należy spełnić, przedstawiamy je na końcu, pkt. 6.

Szkoła AMS na różne sposoby wspiera edukację domową, oferując wiele udogodnień zarówno dla dzieci jak i rodziców. Zdajemy sobie sprawę, że rodzice/opiekunowie którzy podjęli się tego wyzwania, najczęściej nie maja przygotowania pedagogicznego, natomiast wkładają całe serce i ogromne zaangażowanie we wspieranie nauki swoich dzieci, dlatego słuchamy ich potrzeb i tam gdzie tylko jest to możliwe pomagamy, zapraszamy do wspólnej nauki, dopasowujemy elastycznie nasze możliwości i… z radością obserwujemy jak dzieci się rozwijają.

 • Dlaczego edukacja domowa jest wyjątkowa i warta rozważenia?
 • Ten model edukacji wzmacnia rodzicielstwo bliskości. To rodzic/opiekun jako najważniejszy przyjaciel w życiu dziecka pomaga mu poznawać świat, rozbudza ciekawość i motywuje do poszukiwań a wspólna codzienna podróż w krainę wiedzy o świecie buduje niezwykłą więź emocjonalną i wzmacnia fundament relacji na całe życie.
 • Dzieci mają znacznie więcej czasu na zabawę i rozwijanie własnych zainteresowań. Rytm dnia układany jest indywidualnie, według zainteresowań, możliwości i potrzeb dziecka. Nie ma żadnej presji czasu. Na naukę wystarczy poświęcić kilka godzin dziennie a pozostałą część dnia pozostawić dzieciom na zabawę która rozwija ich wyobraźnię, kreatywność i zwyczajnie przynosi radość.
 • System nauki jest bardzo elastyczny, wspólnie z dzieckiem decydujemy na co poświecimy czas dziś a na co jutro i jak zaplanujemy cały tydzień. Można na przykład cały jeden miesiąc zgłębiać geografię, a w kolejnym miesiącu historię, itd. Ucząc się w ten sposób, dzieciom łatwiej powiązać tematycznie wątki i wynikające z siebie fakty, rozbudzić ciekawość i chęć pogłębiania wiedzy w konkretnej dziedzinie. Z drugiej strony, można też jedno zagadnienie poznawać z różnych perspektyw, nie klasyfikując zupełnie, czy jest to np. chemia czy biologia, bo w wielu wypadkach myślenie interdyscyplinarne jest najwłaściwsze aby poprawnie zrozumieć zależności dziejące się w naturze.
 • Dzieci rozwijają ważne kompetencje społeczne. Uczą się samodzielności, samodyscypliny, szanowania wspólnych ustaleń i konsekwencji własnych wyborów. Uczą się również negocjowania, wprowadzania zmian do ustalonych zasad wspólnej nauki w oparciu o argumenty, mając wciąż na uwadze wspólny cel jakim jest nauka określonej ilości materiału w ciągu roku szkolnego.
 • Swobodny wybór materiałów do nauki. Do dyspozycji dzieci jest duża ilość materiałów w różnej formie, papierowej i wirtualnej, filmy, blogi, nagrania, słuchowiska, serwisy edukacyjne polskie i zagraniczne, itp. a oprócz tego wiele rekomendacji materiałów dostępnych w internecie od rodziców z różnych zakątków świata, którzy uczą się z dziećmi w edukacji domowej; wydaje się wręcz, że wybór pomocy naukowych do dyspozycji rodziców jest znacznie szerszy i bardziej różnorodny w porównaniu z tradycyjnym modelem nauczania stacjonarnego w szkole.
 • Istnieje większe przełożenie teorii na praktykę dnia codziennego, gdyż dzieci uczą się w tym samym naturalnym  domowym środowisku, w którym w przyszłości będą żyć i pracować. Mogą w większym stopniu wykorzystywać wiedzę codzienną, nabywaną przez uczestnictwo w codziennych zajęciach. Problemy naukowe mogą mieć bardziej praktyczny, mniej abstrakcyjny charakter.
 • Nasza szkoła w szczególny sposób podkreśla wartość edukacji w grupach zróżnicowanych wiekowo. To jest też specyfika edukacji domowej, gdy rodzeństwo uczy się razem.
 • Dla kogo jest edukacja domowa?

Jest wiele powodów dla których rodzice/opiekunowie rozpoczynają z dziećmi edukację domową. Poniżej tylko kilka z nich:

 • Dla dzieci bardzo wrażliwych, które w standardowym systemie edukacji mają  problemy adaptacyjne a koszt emocjonalny uczestniczenia w stacjonarnym trybie nauki w systemie ciągłym byłby bardzo obciążający dla dziecka.
 • Dla dzieci wybitnie uzdolnionych w jakiejś dziedzinie, które chcą poświęcić bardzo dużo czasu na rozwijanie talentu – edukacja domowa daje pełną elastyczność w swobodnym planowaniu czasu zarówno na naukę jak i rozwijanie pasji .
 • Dla dzieci z problemami zdrowotnymi, które w dopasowanym do indywidualnych potrzeb rytmie nauki w domu, z możliwością regularnego odpoczynku czy minimalizowania sztywnych reguł organizacji dnia będą lepiej się rozwijać, czy wręcz będą miały możliwość pogodzenia planowania czasu hospitalizacji lub leczenia z jednoczesnym planowaniem nauki w najdogodniejszym czasie.
 • Dla dzieci z formalnym orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Dla dzieci które z uwagi na charakter pracy swoich rodziców/opiekunów często zmieniają miejsce zamieszkania.
 • Jak szkoła AMS wspiera Edukację Domową?
 • WSPÓLNE WYCIECZKI I SPOTKANIA

Dzieci uczące się w systemie Edukacji Domowej są zapraszane na wspólne wycieczki i dodatkowe wydarzenia, które organizuje szkoła dla dzieci uczących się w trybie stacjonarnym. Dzieci się przyjaźnią i chętnie korzystają z tych zaproszeń.

 • WSPÓLNE LEKCJE I ZAJĘCIA SPORTOWE

Dzieci uczące się w Edukacji Domowej mogą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach lekcyjnych odbywających się w naszej szkole w trybie stacjonarnym, mogą również korzystać z zajęć rekreacyjno-sportowych na stałe (np. wspólne wyjścia na basen, w-f, capoeira).

 • KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Rodzice i dzieci mają możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w razie takiej potrzeby.

 • EGZAMINY USTALANE W DOGODNYM CZASIE

Umożliwiamy organizację egzaminów przedmiotowych zgodnie z oczekiwaniami dzieci i rodziców, wtedy kiedy dziecko jest gotowe przystąpić do egzaminu.

 • DŁUŻSZE WAKACJE – MOŻLIWE

Dziecko może skończyć rok szkolny wcześniej niż z końcem czerwca, jeżeli wcześniej ukończy naukę wymaganego materiału i zda pozytywnie egzamin w naszej szkole, tak więc, wakacje mogą trwać dłużej niż dwa miesiące.

 • PODRĘCZNIKI

Dzieci uczące się w systemie Edukacji Domowej dostają materiały z naszej szkoły: podręczniki, ćwiczenia, aplikacje multimedialne, mogą również korzystać z biblioteki i zasobów lokalowych i sprzętowych szkoły.

 • DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ

Rodzice których dzieci uczą się w systemie Edukacji Domowej w naszej szkole pomagają sobie i wymieniają się ciekawymi źródłami (materiały online na stronach internetowych, w serwisach edukacyjnych itp.), które są wg nich wartościowe.

 • Opinie rodziców i dzieci

Olga, mama dzieci uczących się w systemie ED w szkole AMS:

„Edukacja domowa to dla nas zwolnienie tempa życia, dostosowanie go do naszych potrzeb rodzinnych i przede wszystkim – położenie akcentów w życiu na to, co najważniejsze – czyli budowanie więzi z dziećmi.

Mamy wypracowane sposoby jak dobrze zaplanować dzień, aby był w nim czas i na naukę i zabawę. Uczymy się wspólnie w spokojnych warunkach, z młodszą córką max. do 2 godzin dziennie a ze starszą do 4 godzin. To w zupełności wystarcza, aby realizować program szkolny i aby mogły zdawać egzaminy do kolejnych klas. Dzieci mają dużo czasu na to, żeby się bawić ale też, co uważam za naprawdę ważne – mają czas nudzić się, przez co poszukują tego co je interesuje, wykorzystują swoją kreatywność i odkrywają talenty.

Moim nadrzędnym celem nigdy nie było głównie to, aby moje córki skończyły szkołę ciesząc się świadectwem z bardzo dobrymi ocenami. To na pewno pewien sukces, ale dla mnie najważniejsze jest, aby szły przez życie rozbudzając własną ciekawość świata, aby potrafiły poszukiwać i korzystać z dostępnych informacji, by nauka była dla nich przyjemnością a przede wszystkim, by miały na to czas i czerpały radość z rozwijania własnych pasji. Edukacja domowa idealnie się do tego nadaje. To system który niczego nie narzuca. Dzieci uczą się samodzielności i regularnej nauki, ale tez decydują same na co poświęcamy więcej czasu a na co mniej. To jest zgodne z ich zainteresowaniami i są dzięki temu naprawdę szczęśliwe a nauka kojarzy się nam z nieustanna przygodą odkrywania i zabawą.

Szkoła AMS daje dziewczynkom możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach czy wydarzeniach szkolnych z innymi dziećmi z którymi są zaprzyjaźnione. Oprócz tego, dzieci uczestniczą też w zajęciach projektowych które są świetnie prowadzone przez nauczycieli i które oprócz umiejętności przedmiotowych kształtują też kompetencje społeczne i pobudzają kreatywność. Mało która szkoła daje takie możliwości.”

Janka (klasa IV):

„W edukacji domowej jest fajnie, bo można długo spać i ma się więcej wolnego czasu. Fajne jest też to, że można samemu ustalać czas nauki oraz robić przerwy wtedy kiedy jest się zmęczonym.”

Ala (klasa VI):

„Lubię edukację domową między innymi dlatego, że podczas nauki mam spokój. Mogę również się uczyć o dowolnej godzinie. Mam też możliwość wyszukiwania informacji w wielu źródłach, takich jak książki czy internet.”

 • Jak to działa i od czego zacząć?

Polskie prawo oświatowe zezwala na to, by dziecko uczyło się w domu pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, zamiast stacjonarnej nauki w szkole. Definiuje to Art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Warto wiedzieć, że obowiązujące przepisy umożliwiają przejście na system edukacji domowej w dowolnym momencie roku szkolnego.

WYMAGANIA FORMALNE W 4 KROKACH:

Krok 1

Jeżeli rozważają Państwo wybranie szkoły AMS jako szkoły do której formalnie będą zapisane Państwa dzieci/dziecko i macie Państwo jakiekolwiek pytania, bardzo prosimy o kontakt z nami (nr tel. 796 539 290) lub pozostawienie nr telefonu do siebie: sekretariat@serwer2079591.home.pl Oddzwonimy. Skontaktuje się z Państwem Dyrektor Szkoły AMS, która chętnie odpowie na wszystkie dodatkowe pytania.

Krok 2

Formalnie niezbędne jest zapisanie dziecka do szkoły a następnie złożenie złożenie podania do Dyrektora Szkoły o tym, że rodzice/opiekunowie chcą realizować obowiązek szkolny dziecka poza szkołą. Do podania należy dołączyć zobowiązanie, ze dziecko stawi się na egzamin klasyfikujący do kolejnej klasy oraz oświadczenie, że jesteśmy w stanie zapewnić dziecku warunku do nauki. 

Krok 3

Uzyskanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

WAŻNE

„W związku z czasowym ograniczeniem pracy jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów zobowiązujących do dołączenia do wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego 2020/2021 poza szkołą opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Możliwość ta dotyczy tylko wniosków o zgodę na edukację domową na rok szkolny 2020/2021. Należy je złożyć do 24 maja 2020, bo tylko do tego czasu obowiązują przepisy dotyczące działania jednostek oświaty w zmienionych warunkach organizacyjnych”.

– Komentarz do rozporządzenia – Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski

Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania szkół wydłuży również ważność tego zapisu.

Krok 4

Decyzja Dyrektora Szkoły.

PODSUMOWANIE

Jeżeli podejmiecie Państwo decyzję o rozpoczęciu Edukacji Domowej z dziećmi, jako szkoła pomożemy Państwu rozpocząć ten proces od strony formalnej i będziemy Państwa wspierać w ramach naszych wieloletnich doświadczeń w tym zakresie. Zapraszamy.