Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

Jak Aktywna Mała szkoła uczy?

W aktywnej małej szkole wychodzimy poza salę lekcyjną i stawiamy na pracę metodą projektu edukacyjnego w grupach różnowiekowych. Oznacza to, że dzieci nie otrzymują wiedzy poszufladkowanej na matematykę, biologię, geografię, której nie potrafią ze sobą połączyć. Każdy projekt edukacyjny koncentruje się na określonym zagadnieniu-problemie (np. Skąd się bierze woda? Dlaczego samolot lata? Jakie skarby rosną w naszym ogródku? Jakie tajemnice kryje gleba?) i ujmuje to zagadnienia z różnych stron, także językowej, plastycznej czy muzycznej. Dzieci zyskują wiedzę całościową, nie pociętą na kawałki. Podczas projektu pracują też samodzielnie, w grupach, wykonują określone zadania, co sprawia, że biorą większą odpowiedzialność za to, czego się uczą. Przekazywana podczas projektu wiedza ma nie tylko charakter teoretyczny, ale i praktyczny, gdyż podczas realizacji projektu wykorzystywane są lokalne zasoby – np. w projekcie o wodzie: występujące w okolicy rodzaje wód, system gospodarki wodnej w gminie, czy nauka obliczania zużycia wody i zarazem możliwości jej oszczędzania. Taka wiedza jest bliższa życia, a dzieci zyskują umiejętności, które przekazują w swoich rodzinach i które zostaną im na całą dorosłość. Przy pomocy projektów można zrealizować zasadniczą większość podstawy programowej dla I i II etapu edukacyjnego. Masz wątpliwości? Przeczytaj opracowane przez specjalistów scenariusze http://malaszkola.pl/scenariusze-projektow-edukacyjnych.

Kiedy dzieci pracują w grupach różnowiekowych, starsi czują się odpowiedzialni za młodszych, wchodzą w rolę nauczycieli i szybciej się uczą. Młodsi wykonują to, co potrafią na swoim poziomie, ale stale chcą równać do starszych, więc też podciągają szybciej swój poziom. W efekcie wszyscy na tym korzystają, a dzieci czują się jak w rodzinie, wśród młodszego i starszego rodzeństwa. Rozwijają się zgodnie ze swoim rytmem, a nie narzuconym harmonogramem. Takie grupy są bardziej naturalne niż sztuczne twory klasowe oparte na dacie urodzenia. Chcesz lepiej poznać nasze metody pracy, obejrzyj filmy: https://www.youtube.com/user/MalaSzkola

Ważnym czynnikiem efektywnego nauczania i uczenia się jest dla nas Ocenianie Kształtujące. Chcemy wyeliminować z naszych szkół tradycyjną ocenę, która nic nie mówi o tym, co uczeń umie, czego nie umie, co ma zrobić, żeby umieć. Ocenianie kształtujące jest nowoczesną metodą w pracy nauczyciela, ale trudną i wymagającą. Trzeba bowiem każdą lekcję rozpocząć od przekazania uczniom celów lekcji (czego powinni się nauczyć) i kryteriów (po czym poznają, ze się nauczyli) w dodatku trzeba to zrobić w sposób zrozumiały dla 7-mio, 8-mio czy 9-ciolatków. Trzeba odwoływać się do tego, co uczniowie już umieją, pokazywać połączenia różnych elementów wiedzy. Trzeba też na koniec w formie opisowej dać informację zwrotną uczniowi, co już umie, co robi dobrze, nad czym jeszcze powinien popracować. Ocena ze strony nauczyciela może i powinna być też uzupełniona o samoocenę ucznia i ocenę koleżeńską. Nasi nauczyciele są już specjalistami w tej metodzie. Nasza Fundacja wspiera akcję http://dzieckobezstopni.pl/sa-z-nami/instytucje (Szkoła we Włodowicach).

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest nowoczesna?

Nasza szkoła nie jest „szkołą demokratyczną”, ale w każdym miejscu, gdzie powstaje, wspólnie z rodzicami wypracowujemy jej ostateczny kształt. To niezwykła szansa, by rodzice i uczniowie od początku jej powstania […]

Dalej