Jak powstają miniatury?

Zapraszamy dzieci 5-7-letnie wraz z rodzicami na bezpłatne multidyscyplinarne warsztaty prowadzone metodą projektu edukacyjnego i eksperymentu w Centrum Młodzieży im. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, sala 108

min2

Podczas warsztatów prowadzonych przez doświadczonych animatorów i pedagogów dzieci wchodzą w świat nowych wymiarów: poznają pojęcia dobrych wymiarów otoczenia, adekwatnych do ich wieku, poznają miary związane z ważeniem, mierzeniem (siebie i otoczenia), robią to w praktyczny sposób z pomocą prowadzących, wreszcie odkrywają, jak można dokonać miniaturyzacji otoczenia i własnymi rączkami przygotowują MINIATURĘ – model proporcjonalnie pomniejszonej Sali, odzwierciedlają kształty, kolory, liczą przedmioty i sprawdzają, czy są dla nich odpowiednie. Poznają wreszcie zagadnienia chronologii i ćwiczą je poprzez różne zagadki i zabawy chronologiczne.

3,5 godziny zegarowej pełnej aktywności dziecka wokół praktycznych zadań i zagadnień a całość zwieńczona refleksją nad procesem uczenia się i współpracy w grupie – praktyczne informacje zwrotne dla dzieci i rodziców.

Warsztaty prowadzone są nieodpłatnie w poniedziałek 16-go listopada w godz. 9.30-13.00.
Zgłoszenia (rezerwacje miejsc w grupie max 12-osobowej) prosimy dokonywać w zakładce kontakt do soboty, 14.11, podając liczbę dzieci, ich imiona i wiek.

Organizatorzy: Centrum Edukacji Online. Małgorzata Suwaj wraz z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA www.fala.edu.pl, Aktywna Mała Szkoła Kraków