Kurs dla kierowników wypoczynku 12.12

Zapraszamy serdecznie na kurs kierowników wypoczynku w dniu 12 grudnia 2015.

Kurs na podstawie zgody Kuratorium w Krakowie z dn.1.12.2015 prowadzony wg programu stanowiącego załącznik do Rozp. MEN z 16.01.2015, łącznie 10h lekcyjnych wykładów i zajęć praktycznych:

  1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży-1h
  2. Planowanie pracy wychowawczej-1h
  3. Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników-5h
  4. Organizacja pracy kierownika z kadrą pedagog., z person adm-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowegoankieta-kurs-KIEROWNIK_FALA-2h
  5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku-obow.przepisy-1h

Zajęcia będą się odbywać w Krakowie, Krupnicza 38, w godz.:od 9.00 do 17.30. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym (test) i praktycznym, po którym przypadku pozytywnej oceny uczestnicy otrzymują tzw. „MENowskie” świadectwo. Koszt kursu (obejmuje zajęcia, materiały dla uczestników, przerwy kawowe, egzamin, świadectwo) 110 zł/os. W przypadku zgłoszenia 3 os. z 1organizacji/instytucji -10% rabatu. Warunki uczestnictwa: 18 lat, wykształcenie min. średnie, 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi/młodzieżą (też wolontariat)-nie dotyczy aktywnych nauczycieli, podharcmistrzów.

Zgłoszenia na pobranych ankietach zgłoszeniowych można wysyłać mailem na adres fundacja.fala@gmail.com kontakt z kierownikiem kursu: 796539290

Załączniki