Kurs dla wychowawców wypoczynku

Zapraszamy serdecznie na kurs wychowawców wypoczynku w dniach 11-13 grudnia 2015.

Kurs na podstawie zgody Kuratorium w Krakowie z dn.1.12.2015 prowadzony wg programu stanowiącego załącznik do Rozp. MEN z 16.01.2015, łącznie 36h lekcyjnych wykładów i zajęć praktycznych:

  1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży-3h
  2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku -2h
  3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i  edukacyjnej -4h
  4. Prace społecznie użyteczne -2h
  5. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku-8h 8 wykład i zajęcia praktyczne-4, zajęcia praktyczne-4
  6. Ruch i rekreacja -6 h
  7. Zajęcia kulturalno-oświatowe-5h
  8. Zajęcia praktyczno-techniczne-2h
  9. Turystyka i krajoznawstwo 4 h

Zajęcia będą się odbywać w Krakowie, Krupnicza 38, w godz.: Ankieta_kurs_wychow_FALAPt. 13.30-20.30, sob. od 9.30 do 17.30, ndz. 11.00-17.00+praca własna uczestników.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym (test) i praktycznym, po którym przypadku pozytywnej oceny uczestnicy otrzymują tzw. „MENowskie” świadectwo. Koszt kursu (obejmuje zajęcia, materiały dla uczestników, przerwy kawowe, egzamin, świadectwo) 145 zł/os. W przypadku zgłoszenia 3 os. z 1organizacji/instytucji -10% rabatu. Warunki uczestnictwa: 18 lat, wykształcenie min. średnie.

Zgłoszenia na pobranych ankietach zgłoszeniowych można wysyłać mailem na adres fundacja.fala@gmail.com kontakt z kierownikiem kursu: 796539290

Załączniki