Nowe przyjazne zasady Edukacji Domowej

Nareszcie oczekiwane zmiany z dniem 1 lipca wchodzą w życie!
– zniesione zostają ograniczenia w wyborze szkoły ze względu na teren województwa
– zniesiony zostaje wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

TYLKO WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW I DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY.

JUŻ WKRÓTCE AMS KRAKÓW otwiera nowe miejsce wsparcia – Centrum Edukacji Domowej w cieniu Wawelu. Więcej szczegółów niebawem w zakładce rekrutacja i na FB.