REKRUTACJA NA ROK 2016/2017

UWAGA! Otwieramy rekrutację na rok szkolny 2016/2017. Zgłoszenia dziecka można dokonać poprzez formularz rekrutacyjny dostępny w zakładce REKRUTACJA, a regulamin rekrutacji jest dostępny w zakładce REGULAMIN.  Po zapoznaniu się z nim i zgłoszeniu dziecka/dzieci konieczny jest KONTAKT OSOBISTY (po telefonicznym umówieniu się) i PODPISANIE UMOWY.

Informujemy, że I etap rekrutacji będzie trwał do 31 marca, a w miarę wolnych miejsc zostanie przedłużony na kolejne miesiące. W celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków nauki w I roku pracy naszej szkoły w lokalu CMJ przewidujemy przyjęcie maksymalnie 25 dzieci łącznie (w klasach I-III). Docelowo zgodnie z ideą małej szkoły łącznie liczba uczniów I etapu edukacyjnego nie przekroczy 50 osób.

WAŻNE:

Przyjmujemy 6-latki (ze względu na małe grupy i aktywny rodzaj zajęć bez siedzenia w ławkach – dzieci nie odczują różnicy między szkołą a przedszkolem).

Przyjmujemy dzieci z edukacji domowej, oferując udział w wybranych zajęciach, bez dodatkowych kosztów (tylko I etap edukacyjny).