Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

Serdecznie zapraszamy Uczniów/Uczennice wraz z Rodzicami na Rozpoczęcie Roku Szkolnego 1 września 2016. Plan:

8.00 -Msza święta dla szkół podstawowych w Parafii OO Karmelitów w Krakowie „Na Piasku”, ul. Karmelicka 19 (dla chętnych)

9.15- Wspólne uroczyste rozpoczęcie roku w sali 308, ul. Krupnicza 38

  • Przedstawienie planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wymagań z podstawy programowej
  • Wstępne rozmowy diagnozujące punkt wyjścia do arkusza osiągnięć ucznia/uczennicy
  • Podział na grupy językowe
  • Organizacja roku szkolnego, przerw semestralnych, wycieczek szkolnych itp.
  • Indywidualne rozmowy Rodziców z Personelem Szkoły i sprawy formalne

Planowane zakończenie ok. 12-tej