Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Serdecznie zapraszamy Uczniów/Uczennice wraz z Rodzicami na Rozpoczęcie Roku Szkolnego 4 września 2017. Plan:

8.00 -Msza święta dla szkół podstawowych w Parafii OO Karmelitów w Krakowie „Na Piasku”, ul. Karmelicka 19 (dla chętnych)

9.30- Wspólne uroczyste rozpoczęcie roku w sali 308, ul. Krupnicza 38

Przedstawienie kadry pedagogicznej,planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wymagań z podstawy    programowej
Integracja dzieci – zapoznanie się, zabawy,

Wstępne rozmowy diagnozujące punkt wyjścia do arkusza osiągnięć ucznia/uczennicy

Organizacja roku szkolnego, przerw semestralnych, wycieczek szkolnych itp.
Indywidualne rozmowy Rodziców z Personelem Szkoły i sprawy formalne

Planowane zakończenie ok. 13-tej z możliwością zapewnienia opieki dla potrzebujących do godz. 16.30

w załączniku – lista rzeczy do kupienia dla uczniów Lista rzeczy dla uczniów

Załączniki