Warsztaty dla dzieci w AMS podczas ferii!

W czasie ferii w Krakowie dzieci w wieku 5-8 lat zapraszamy do Centrum Młodzieży im. H.Jordana na warsztaty pn. „Dzieci w świecie nauki”, prowadzone metodą projektu edukacyjnego i eksperymentu.

Codziennie nowy temat: Dzień IJak żyje Ziemia? Podczas warsztatów dzieci poznają Ziemię jako żyjącą planetę. Zbadają cechy gleby, poznają budowę Ziemi, jej skład i zmienność. Dzieci zostaną wprowadzone w zagadnienie środowiska naturalnego, czyli warunków które sprzyjają życiu określonych grup istot żywych, a także zagrożeń: niszczycielskich sił przyrody: powodzi, huraganów, wulkanów.

Dzień II – W pogoni za powietrzem- jak je złapać? Podczas warsztatów dzieci poznają to, co niewidzialne. Nauczą się poprzez różne eksperymenty doświadczać obecności powietrza i badać jego cechy: objętość, skład, zapach itp. Poznają pojęcie tlenu, jego znaczenie dla człowieka i przyrody oraz siły wiatru.

Dzień III – Gdzie ukrywa się woda? Podczas warsztatów dzieci poznają eksperymentalnie stany skupienia wody i naucza się szukać ich w sobie i swoim otoczeniu. Będą badać różne cechy wody i wyciągać wnioski o jej znaczeniu w życiu roślin, zwierząt i człowieka. Poznają obieg wody w przyrodzie, pojęcie ekologii i dbania o zasoby słodkiej wody.

Dzień IV- Jak ogień tworzy i niszczy? Podczas warsztatów dzieci poznają zjawisko spalania: siłę ognia –tego w płomieniu świecy i tego, które dociera do nas ze słońca. Podczas wielorakich doświadczeń sprawdzą, jak różnie się od siebie spalanie różnych przedmiotów. Dowiedzą się, jak ogień i słońce pomaga człowiekowi od prehistorycznych czasów i jakim jest zagrożeniem.

Dzień V –Jakim żywiołem jest człowiek? Dzieci będą poznawać zewnętrzne i wewnętrzne cechy budowy fizycznej człowieka. Te które uczestniczyły w pozostałych warsztatach będą mogły wykorzystać wiedze o wpływie wody, tlenu, ciepła i płodów ziemi na jego życie. Wykorzystując przykładowe modele ciała ludzkiego, zaobserwują, nazwą i narysują jego części. Poznają podstawowe funkcje (układy) ludzkiego ciała i związane z nimi zagrożenia dla życia człowieka (zranienie, złamanie, duszenie się itp.)i sposoby udzielania I pomocy.

Każdy temat kończy się wspólnym dziełem – niespodzianką przygotowaną przez dzieci dla rodziców. Zapraszamy na dwie edycje warsztatów od 18 do 22 stycznia lub od 25 do 29 stycznia w godz. 9.30-13.00. Można zapisać dziecko/dzieci na dowolną ilość dni. Koszt udziału w 1 dniu zajęć 15zł/od dziecka. Zapewniamy materiały do zajęć, nie zapewniamy cateringu. Obecność rodzica na podczas zajęć mile widziana.

Zgłoszenia – co najmniej dzień przed rozpoczęciem zajęć poprzez formularz na tej stronie (w zakłaP1130373dce kontakt) lub ams1krakow@gmail.com. Kontakt tel. 796539290.