1% dla Aktywnej Małej Szkoły

Osoby, które chcą wesprzeć naszą szkołę, przekazując 1% podatku prosimy o wpisanie do PITu za 2017 deklarację przekazania odpisu na Fundację Centrum Edukacji KRS 0000354524 z dopiskiem AMS Kraków. Fundacja jest uprawniona do zbierania odpisów z 1%. Prezesem jest dyrektor Szkoły Podstawowej AMS w Krakowie, a członkami Komisji Rewizyjnej: dyrektor Szkoły Podstawowej AMS we Wrocławiu i prezes organu prowadzącego Aktywne Małe Szkoły.