1% dla Aktywnej Małej Szkoły -przypominamy

Kto jeszcze nie rozliczył się z fiskusem, nadal może wesprzeć naszą szkołę, przekazując 1% podatku.

Prosimy o wpisanie do PITu za 2018 deklarację przekazania odpisu na Fundację Centrum Edukacji KRS 0000354524 z dopiskiem AMS Kraków. Fundacja jest uprawniona do zbierania odpisów z 1%. Prezesem jest dyrektor Szkoły Podstawowej AMS w Krakowie, a członkami Komisji Rewizyjnej: dyrektor Szkoły Podstawowej AMS we Wrocławiu i prezes organu prowadzącego Aktywne Małe Szkoły.

W 2018 pozyskaliśmy z tego tytułu ponad 1000zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów do szkoły.