Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy prawdę, doceniamy najmniejszy wysiłek) i czego nie robimy (nie krzywdzimy, nie krytykujemy, jeśli nie mamy własnej propozycji).
Zarówno lokal, jak i sprzęt oraz wyposażenie edukacyjne spełnia wszelkie standardy BHP i normy sanitarne. Dzieci podczas zajęć lekcyjnych przebywają pod opieką doświadczonych nauczycieli, a podczas zajęć pozalekcyjnych – również innych ekspertów (także rodziców/dziadków) którzy biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Jako szkoła na prawach szkoły publicznej, która spełnia wymagania dla szkół publicznych , zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę. Jest to kadra wysoko zmotywowana, bo zatrudniana bez karty nauczyciela. Zatem nie przywileje karty, ale rozwój dzieci w powiązaniu z rozwojem nowych kompetencji zawodowych, możliwość wniesienia twórczego wkładu w rozwój edukacji decyduje o współpracy z nami tych nauczycieli. Dzięki temu nie grozi nam rutyna, a na straży bezpieczeństwa stoi stała refleksja i wyciąganie wniosków.

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest nowoczesna?

Nasza szkoła nie jest „szkołą demokratyczną”, ale w każdym miejscu, gdzie powstaje, wspólnie z rodzicami wypracowujemy jej ostateczny kształt. To niezwykła szansa, by rodzice i uczniowie od początku jej powstania […]

Dalej