Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest nowoczesna?

Nasza szkoła nie jest „szkołą demokratyczną”, ale w każdym miejscu, gdzie powstaje, wspólnie z rodzicami wypracowujemy jej ostateczny kształt. To niezwykła szansa, by rodzice i uczniowie od początku jej powstania mieli wpływ na szkołę, przekazywane treści, metody pracy, by każdy z nich mógł powiedzieć „nasza szkoła”. W naszych szkołach działa nie tylko Rada Rodziców, ale też Rada Szkoły. Fundacja nie jest organizacją członkowską, ale jest otwarta na współpracę z każdym, komu bliskie są te same idee edukacyjne.
Nasza szkoła nie jest „montessoriańska” czy konstruktywistyczna. Nie przykleja sobie żadnych etykietek, nie zamyka się w jednym nurcie ideologicznym, ale korzystając ze współpracy ze środowiskami naukowymi (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i inne) wypracowuje swój własny eklektyczny model, w którym na pierwszym miejscu są uczniowie i ich rozwój.

Dla nich korzystamy z różnych inspiracji: Kena Robinsona, Howarda Gardnera, wyników badań empirycznych w edukacji („Istota uczenia się”), tutoringu edukacyjnego, ale przede wszystkim z 4-letniego własnego doświadczenia realizacji projektu „Z małej szkoły w wielki świat” www.malaszkola.pl: pracy metodą projektów edukacyjnych w grupach różnowiekowych z wykorzystaniem oceniania kształtującego. Rozwijamy te zagadnienia w pozostałych punktach.
Nasza szkoła jest nowoczesna, bo stawia na kształcenie kompetencji kluczowych, które są kompetencjami przyszłości: znajomość obcych języków nowożytnych , porozumiewanie się w języku ojczystym i świadome zakorzenienie w kulturze (niekoniecznie masowej), kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne oraz informatyczne, przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz to, co jest podstawą stałego doskonalenia kompetencji w dorosłym życiu: umiejętność uczenia się.

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest nowoczesna?

Nasza szkoła nie jest „szkołą demokratyczną”, ale w każdym miejscu, gdzie powstaje, wspólnie z rodzicami wypracowujemy jej ostateczny kształt. To niezwykła szansa, by rodzice i uczniowie od początku jej powstania […]

Dalej