Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek łatwiej wejdzie w rytm pracy szkoły. Młody człowiek może się poczuć jak w rodzinie, może doświadczyć wspólnoty, a to niezwykle istotny czynnik socjalizacji. Znam małą wiejską szkołę, w której dzieci nie mówią do nauczycieli proszę Pani, proszę Pana, ale ciociu, wujku. W małej szkole łatwiej zapewnić indywidualny kontakt nauczyciela, wychowawcy z każdym dzieckiem, zadbać o potrzeby każdego, dostosować wymagania do możliwości indywidualnego dziecka czy pomagać sobie nawzajem.

W naszej szkole oddziały nie będą większe niż 16 uczniów w I etapie edukacyjnym (klasy I-III) i niż 20 w II etapie edukacyjnym (kl.IV-VI). To nie znaczy, że będziemy odmawiać kolejnym chętnym rodzicom. Jeśli w jednym miejscu szkoła stanie się z byt duża, otworzymy kolejną w innym miejscu. Bardziej nam bowiem zależy na kilku małych szkołach, które funkcjonują w sieci (mają np. wspólną administrację) niż jednej dużej. Jesteśmy też otwarci na nauczycieli, którzy pod naszym szyldem chcieliby tworzyć autorskie szkoły lub klasy.

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła włącza w środowisko ?

Aktywna Mała Szkoła jest mocno zakorzeniona w środowisku lokalnym. Na terenach wiejskich może ona pełnić funkcję centrum aktywności środowiska lokalnego, podejmując zadania także pozaedukacyjne. Aktywna Mała Szkoła podobnie jak w […]

Dalej