Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest przyjazna?

Wychodząc naprzeciw rodzicom, ustalamy w porozumieniu z nimi ilość i charakter zajęć pozalekcyjnych, tak aby były atrakcyjne dla dzieci i spełniały oczekiwania rodziców . Na zajęcia te jako organizacja pozarządowa możemy pozyskiwać dodatkowe środki, dotacje z różnych programów. Wpłaty na rzecz szkoły mogą być dokonywane w formie darowizn, które można odpisać od podatku, a ponadto jako Organizacja Pożytku Publicznego mamy prawo do pozyskiwania 1%. Nie mamy stałego czesnego, ale jego wysokość dostosowujemy do możliwości finansowych rodziców. Ustalamy wspólnie z rodzicami, jak mogą zaangażować się na rzecz dzieci w szkole, ewentualnie jak mogą włączyć do współpracy innych członków rodziny: np. babcie i dziadków. Przez 3 lata realizacji projektu „Iskry” (więcej na stronie www.fala.edu.pl) jak ważna w budowie środowiska szkolnego jest wymiana i integracja międzypokoleniowa, dlatego przy naszych szkołach funkcjonuje wolontariat seniorów.

Rozumiemy, że niektórzy rodzice potrzebują dodatkowego wsparcia dla siebie i swoich dzieci, dlatego zapewniamy im dostęp do pomocy logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, czy innej. Jesteśmy jako szkoła otwarci na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czy też z różnymi dysfunkcjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest nowoczesna?

Nasza szkoła nie jest „szkołą demokratyczną”, ale w każdym miejscu, gdzie powstaje, wspólnie z rodzicami wypracowujemy jej ostateczny kształt. To niezwykła szansa, by rodzice i uczniowie od początku jej powstania […]

Dalej