Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mobilna?

W obecnym systemie doskonalenia oświaty Państwo Polskie stawia przed szkołami pewne wymagania i cele. Szkoła przyszłości powinna być Organizacją Uczącą Się, która stawia na współpracę pracowników, z których każdy jest mistrzem, na nieustanną mobilność, stałe szukanie najlepszych rozwiązań, aby sprostać wyzwaniom nowych czasów. Taka jest właśnie Aktywna Mała Szkoła. Częsta bezpośrednia wielokanałowa komunikacja, indywidualny kontakt z dzieckiem, wyjście naprzeciw rodzicom –sprawia, że taka szkoła nie ma szans skostnieć.
Stale też poszukujemy nowych wyzwań i nowych sposobów czynienia edukacji bardziej efektywną i przyjemniejszą, nowych propozycji, które mogą być adresowane do różnych grup odbiorców. Uruchamiamy m.in. szkołę guwernerów. Aktywna Mała Szkoła jest idealnym miejscem współpracy dla osób, które prowadzą edukację domową. Zapisane do nas dzieci mogą korzystać z wybranych zajęć, np. projektowych wspólnie z pozostałymi uczniami, z pomocy specjalistycznej, z zaplecza lokalowo-sprzętowego, a rodziców-edukatorów jesteśmy gotowi wspierać zarówno merytorycznie, jak i finansowo (w ramach otrzymanej dotacji).

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest nowoczesna?

Nasza szkoła nie jest „szkołą demokratyczną”, ale w każdym miejscu, gdzie powstaje, wspólnie z rodzicami wypracowujemy jej ostateczny kształt. To niezwykła szansa, by rodzice i uczniowie od początku jej powstania […]

Dalej