Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

Ludzie

Dyrektor AMS w Krakowie – Małgorzata Suwaj

Członek Zarządu Fundacji FALA, absolwentka socjologii KUL, ukończyła Roczne Studium Menadżerskie ARG w Poznaniu „Nowoczesne Techniki Kierowania i Zarządzania Przedsiębiorstwem”(Certyfikat Menadżera 2001), Program kształcenia trenerów i konsultantów zarządzania w regionie krakowskim MATRIK 1996-1999 (International Certyficate in Training, Learning and Development, Thames Valley University 1999), W latach 2001-2005 kierownik Ośrodka Rozwoju i Społecznej Edukacji Młodzieży we Wrocławiu (pozarządowej placówki dziennego wsparcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych), w latach 2005-2013 – kierownik Kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku oraz organizator wypoczynku dzieci i młodzieży.

W latach 2010-2013 realizator ogólnopolskiego projektu dotowanego z POKL „Z małej szkoły w wielki świat”, kształcącego kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych (ok. 7000 uczniów). W latach 2013-2015 trenerka w projektach MEN/ORE związanych z doskonaleniem systemu oświaty (w tym m.in. projekt „Szkoła Współpracy”, „Aktywna Edukacja” czy szkolenia dla Rad Pedagogicznych).

DSC_2309 (685x800)


Przewodniczący Rady Pedagogicznej- Jan Burzyński

Członek Zarządu Fundacji FALA, prawnik, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie w Autorskich Liceach Artystycznych we Wrocławiu.


Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej – Marietta Nowicka

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie o specjalizacji praca socjalna oraz Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe, a następnie Pedagogika wczesnoszkolna. 8 lat doświadczenia pracy z dziećmi w różnym charakterze, we współpracy m.in. z krakowskimi organizacjami pozarządowymi.

„Od początku studiów kierowałam moją karierę zawodową na ścieżkę pracy z drugim człowiekiem, a szczególnie z dziećmi. Wiedzę zdobywałam i poszerzałam podczas licznych praktyk, kolonii i półkolonii organizowanych w mieście, pracy w MOPS, klubie malucha i animacji. Czas wolny spędzam z moimi najbliższymi, kocham podróże, wolność odnajduje w górach, a regeneruje siły przy dobrym filmie.”

maja_nowicka

Nauczycielka edukacji wczesn.-stażystka – Magdalena Pieszczek


Nauczycielka j.angielskiego – Anna Dranka -Szot

magister filologii polskiej, nauczycielka języka angielskiego w Akademii Twórczego Przedszkolaka w CMJ

Nauczycielka muzyki – Irena Latała

Nauczycielka religii – Agnieszka Korban

 

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła włącza w środowisko ?

Aktywna Mała Szkoła jest mocno zakorzeniona w środowisku lokalnym. Na terenach wiejskich może ona pełnić funkcję centrum aktywności środowiska lokalnego, podejmując zadania także pozaedukacyjne. Aktywna Mała Szkoła podobnie jak w […]

Dalej