Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

Ludzie

Dyrektor AMS w Krakowie – Małgorzata Suwaj

Jestem członkiem Zarządu Fundacji FALA, absolwentką socjologii KUL, ukończyłam Roczne Studium Menadżerskie ARG w Poznaniu „Nowoczesne Techniki Kierowania i Zarządzania Przedsiębiorstwem” (Certyfikat Menadżera 2001), Program kształcenia trenerów i konsultantów zarządzania w regionie krakowskim MATRIK 1996-1999 (International Certyficate in Training, Learning and Development, Thames Valley University 1999).
Jestem prawie góralką z Podhala, większość swojego życia spędziłam poza Małopolską. Jestem inicjatorką i działaczką społeczną, całą aktywność zawodową związałam z III sektorem, zakładanymi przez siebie stowarzyszeniami i fundacjami:
– w latach 1998-1999- zainicjowałam i kierowałam Centrum Socjalnym Caritas we Wrocławiu,
– potem w latach 2001-2005 zainicjowałam i kierowałam Ośrodkiem Rozwoju i Społecznej Edukacji Młodzieży,
– a następnie w latach 2004-2006 Osiedlowych Klubów Aktywizacji Zawodowej.
Z młodzieżą pracowałam również jako organizator wypoczynku przez 10 lat.
W latach 2010-2013 realizowałam ogólnopolski projekt dotowany z POKL „Z małej szkoły w wielki świat”, kształcący kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych (ok. 7000 uczniów).
W latach 2013-2015 byłam trenerką w projektach MEN/ORE związanych z doskonaleniem systemu oświaty (w tym m.in. projekt „Szkoła Współpracy”, „Aktywna Edukacja” czy szkolenia dla Rad Pedagogicznych).
Największym wyzwaniem (przed AMS oczywiście) była realizacja pilotażowego projektu z FIO 2012 – wolontariatu długoterminowego w wiejskich organizacjach. O projektach, organizacjach i szkoleniach wiem prawie wszystko. Współtworzyłam ideę Aktywnej Małej Szkoły, jej zasad i sposobu pracy. Świetnie się czuję, pracując edukacyjnie zarówno z dorosłymi, jak i małymi dziećmi, konsekwentnie stosując metody aktywnej edukacji, eksperymentu, doświadczania, symulacji, twórczego myślenia, uczenia się przez działanie itp. Jestem zdecydowanie zwolenniczką pro-społecznego wychowania. A prywatnie jestem miłośniczką kwiatów, górskich wędrówek po łańcuchach, Orsona Carda i Agaty Christie. Marzę o zdobyciu Mount Blanc i locie wokół Ziemi, a póki co nieustannie krążą wokół Aktywnej Małej Szkoły, raz po raz zdobywając nasze III piętro.


Wicedyrektor ds. dydaktycznych – Anna Wójczyk-Jaworska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalizuję się w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyłam także studia podyplomowe z hortiterapii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Nauczycielką planowałam zostać juz pod koniec szkoły podstawowej. Pierwszym powodem były wakacje 😉 Drugim, tym ważniejszym, była chęć udowodnienia moim nauczycielom, że można być pedagogiem spostrzegawczym, sprawiedliwym i uważnym na potrzeby dzieci. W szkole brakowało mi eksperymentów, zajęć twórczych i doświadczeń poza ławkami. Postanowiłam zostać zmianą, którą pragnęłam ujrzeć w świecie. Zanim dotarłam do AMS zdobyłam doświadczenie w różnych placówkach: przedszkolach, szkołach, domach kultury, fundacjach a nawet Muzeum Inżynierii Miejskiej. Dopiero w AMS poczułam, że mogę rozwinąć skrzydła, moje i moich uczniów. 

Obecnie jestem wychowawczynią klasy III i od niedawna wicedyrektorem ds. dydaktycznych. 
Prywatnie realizuję się jako mama Uli i Wojtka, żona Mateusza i poddana kociczki Roxy. Mam kolekcję kwiatów którą systematycznie muszę rozdawać, bo parapety nie chcą się magicznie wydłużyć. 


Język polski – Monika Rachwał

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku Filologia polska oraz Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Przez wiele lat z pasją i oddaniem pracowałam z dziećmi poza granicami Polski, m.in. w Niemczech, Austrii i Australii. Założyłam i pracowałam jako nauczycielka – animatorka czasu wolnego w Polskiej Świetlicy w Wiedniu dla dzieci niemiecko – języcznych polskiego pochodzenia. Przez kilka lat byłam nauczycielką języka polskiego w Polish School w Sydney w klasach: Beginners oraz Pierwszej. Zostałam uhonorowana odznaczeniem Konsula Generalnego RP w Sydney za wieloletnie poświęcenie w pracy z polonijnymi dziećmi oraz zaangażowanie na rzecz propagowania języka polskiego w Australii. 

Praca z dziećmi od zawsze była dla mnie źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego. Staram się do każdego ucznia podchodzić indywidualnie, wspierając jego naturalny rozwój.

Obecnie jestem nauczycielką języka polskiego w klasach IV, V, VI oraz dla dzieci, które przyleciały do nas z Australii. Jestem także wychowawcą klas V. 


Matematyka – Marzena Nenutil

Ukończyłam Kolegium Nauczycielskiego w Tarnobrzegu na kierunku matematyka z informatyką oraz Akademię Bydgoską na kierunku matematyka. Mam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracowałam w Szkole Podstawowej, a także w żłobku. Kocham dzieci: te małe i te większe. Przez lata pracy nauczyłam się, że każde z nich jest odrębną jednostką, do każdego należy podchodzić indywidualnie, a tempo pracy, zakres i sposób przekazywanej wiedzy, należy dostosować do naturalnych predyspozycji dziecka. Jestem cierpliwa, wyrozumiała i odpowiedzialna.Cieszę się, że mam możliwość wpływać na rozwój Państwa pociech.

W życiu prywatnym i zawodowym, staram się wcielać w życie maksymę: nikt nie jest idealny, ale każdy jest wyjątkowy.

Pochodzę z okolic Sandomierza, jestem mężatką i mamą trójki dzieci.


Język angielski – Patrycja Krupińska

Ukończyłam pedagogikę społeczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i posiadam Certyfikat Uniwersytetu Cambridge – Proficiency in English with grade A. Mieszkając kilka lat w Wielkiej Brytanii brałam udział w szkoleniach językowych i metodycznych nauki języka angielskiego. Przez ponad 10 lat pracowałam w renomowanych szkołach językowych i wykorzystując Direct Method, zdobywałam doświadczenie w uczeniu dzieci, młodzieży i dorosłych.
Najważniejsze w pracy z dziećmi jest dla mnie uszanowanie indywidualnych potrzeb każdego dziecka, okazanie mu szacunku i motywowanie do pójścia „o krok dalej”. Sprawia mi ogromną radość towarzyszenie dzieciom w rozwijaniu ich kreatywności, wyobraźni i kompetencji językowych. Komfortowa atmosfera nauki w małych grupach pozwala na efektywne wykorzystanie metody bezpośredniej (komunikatywnej) oraz aktywowanie różnorodnych predyspozycji i zdolności uczniów. Moje motto w pracy, które towarzyszy mi od początku przygody z uczeniem języka to „żeby uczyć Jasia matematyki, trzeba znać bardziej Jasia niż matematykę”.

Lubię poznawać nowych ludzi, podróżować, czytać i słuchać muzyki z różnych zakątków świata 🙂 Najchętniej odpoczywam na łonie natury i słuchając śmiechu mojego synka :))


Nauczyciel wspomagający, nauczyciel rewalidacji – Anna Mentel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku „Filologia polska”, specjalność nauczycielska. Na studiach specjalizowałam się w tematyce językoznawstwa polonistycznego, badałam język utworów Adama Mickiewicza oraz zagadnienie językowego obrazu świata.
Ukończyłam również studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym, kierunek „Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna”. Pracowałam w szkole podstawowej jako nauczyciel języka
polskiego, sztuki komunikacji oraz wychowawca. Mam także doświadczenie jako opiekun dzieci i osób dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami.

W Aktywnej Małej Szkole pełnię funkcję nauczyciela wspomagającego oraz nauczyciela rewalidacji, dbam również o szkolną bibliotekę. Prywatnie jestem mamą dwojga przedszkolaków. W wolnych chwilach czytam książki i piekę babeczki.


Edukacja wczesnoszkolna – Maja Nowicka

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie o specjalizacji praca socjalna oraz Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe, a następnie Pedagogikę wczesnoszkolną. Mam 8 lat doświadczenia pracy z dziećmi w różnym charakterze, we współpracy m.in. z krakowskimi organizacjami pozarządowymi.

Uwielbiam prace z dziećmi. Nie wyobrażam sobie siebie w innej roli i w innym miejscu. Wspólne działania dają mi wiele satysfakcji i spełnienia. Zawsze marzyłam by pracować w szkole. A tymczasem życie pozwoliło nie tylko spełnić moje marzenia, a nawet je rozszerzyć o tworzenie takiego wyjątkowego miejsca dla dzieciaków jak AMS.


Biologia – Iwona Tereszczak-Serafin

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku biologia. Od dwóch lat również czynnym nauczycielem przyrody i biologii. Od zawsze fascynowała mnie otaczająca nas przyroda, już jako uczennica uczestniczyłam w różnych akcjach związanych z ochroną środowiska. Po skończonych studiach miałam przyjemność uczestniczenia w Konferencji, gdzie prowadziłam prezentację na temat metod aktywizujących, które można wykorzystać podczas lekcji przyrody i biologii.
Jestem młodą i energiczną osobą. Cechuje mnie łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, cierpliwość i wyrozumiałość. Rzetelnie i z zaangażowaniem wykonuję powierzone mi zadania. Przekazywanie wiedzy innym sprawia mi wielką radość i daje możliwość ciągłego rozwoju naukowego. Praca w charakterze nauczyciela przyrody i biologii jest dla mnie zarówno wyzwaniem, jak i nową przygodą – współpraca z dziećmi każdego dnia przynosi nowe niespodzianki, są to młode umysły, w których można rozwijać pasje. Ciekawość dzieci traktuję w kategoriach możliwości, a nie przeszkód. Jestem przekonana, że wspólnie, kreatywnie odkryjemy zagadki przyrody i zdobędziemy nowe doświadczenia. Stawiam na naukę przez obserwację i doświadczenia, dzięki czemu Uczniowie uczą się w jaki sposób odkrywać świat i inne zjawiska.
Fascynuję się ewolucją organizmów żywych, zmianami zachodzącymi w materiale genetycznym oraz ochroną przyrody ożywionej i nieożywionej. Lubię podróżować oraz aktywnie spędzać czas wolny.


Religia – Michał Chowaniec

Jestem studentem V roku Teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Od 2019 roku uczę katechezy. Codziennie utwierdzam się w przekonaniu, że bycie katechetą jest dawaniem świadectwa wiary, jest powołaniem. Z pasją realizuję misję otrzymaną od Pana Jezusa: „idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Za swój cel ewangelizacji przyjmuję za adhortacją apostolską Ojca Świętego Jana Pawła II Catechesi Tradendae z 16 października 1979 roku, że „ostatecznym celem jest doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z nim zażyłości. Bo tylko On sam może prowadzić do miłości Ojca w Duchu Świętym i do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej”.


Nauczyciel wspomagający, koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Marianna Treit

Jestem absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki) na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz studiów podyplomowych z wczesnej interwencji terapeutycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym.
Jestem nauczycielem z pasją. Potrafię nawiązać doskonały kontakt z dziećmi. Łączę profesjonalny warsztat pracy z indywidualnym podejściem uwzględniającym potrzeby dziecka. Posiadam doświadczenie pedagoga specjalnego oraz nauczyciela języka polskiego. Pracowałam także jako terapeuta wczesnej interwencji w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mam wieloletnie doświadczenie pracy społecznej jako opiekun osób niepełnosprawnych.

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest nowoczesna?

Nasza szkoła nie jest „szkołą demokratyczną”, ale w każdym miejscu, gdzie powstaje, wspólnie z rodzicami wypracowujemy jej ostateczny kształt. To niezwykła szansa, by rodzice i uczniowie od początku jej powstania […]

Dalej