Egzamin klasyfikacyjny dla ED

Nasza szkoła ustaliła termin egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów będących w edukacji domowej:

– dla klas I-III na dwa dni do wyboru tj 29 i 30 czerwca 2018,

-dla klasy IV 30 czerwca 2018.
To jest pierwszy, obowiązkowy termin egzaminu.

Jednocześnie informujemy, że  termin poprawkowy lub drugi termin dla uczniów, którzy z przyczyn obiektywnych, losowych nie mogą wziąć udziału w I terminie

wyznaczamy na 3.08 lub 24.08.2018 r.