Poszukujemy nauczycieli na rok 2018/19

Poszukujemy ambitnych  i społecznie zaangażowanych nauczycieli do pracy w Aktywnej Małej Szkole w Krakowie (niepublicznej na prawach szkoły publicznej), dla której organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej ”FALA”.  Prosimy o zapoznanie się z profilem szkoły na tej stronie przed złożeniem aplikacji.

Jeżeli spełniasz poniższe wymagania zgłoś się do nas!

 1. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 2. Nauczyciel matematyki, w-f, przyrody, techniki, informatyki, historii

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia do nauczania odpowiednio wczesnoszkolnego i przedmiotowego w szkole podstawowej
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych, niekaralność wymagana przepisami prawa (oświadczenie na etapie rekrutacji, zaświadczenie przed podpisaniem umowy)

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy metodą projektu edukacyjnego
 • znajomość stosowania oceniania kształtującego
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, w tym koncepcyjnej
 • zaangażowanie społeczne/współpraca z organizacją pozarządową

Wymagania mile widziane:

 • doświadczenie w pracy dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć w grupie różnowiekowej
 • przygotowanie do prowadzenia edukacji w szerszym zakresie: edukacji muzycznej/rytmiki i matematyczno-przyrodniczej, plastyki, techniki, historii itp

Uwagi:

 • możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin (wymiar godzin zależny od zakresu możliwości prowadzenia edukacji)
 • możliwość awansu na dyrektora szkoły w perspektywie 2 lat

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV oraz listu motywacyjnego w wersji elektronicznej na adres e-mail.: ams1krakow@gmail.com Zgłoszenia przyjmujemy I etap do 31 III 2018 r., II etap  do 31 V 2018 r., Prosimy o zamieszczenie w tytule adnotacji: „nauczyciel AMS”. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.