REKRUTACJA 2020 do kl.I, III- V TRWA

UWAGA- w wyniku I etapu rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/2021 -zostało nam 6 wolnych miejsc! Przyjmujemy z listy rezerwowej i zapraszamy kolejnych.

Dysponujemy także wolnymi miejscami w klasach starszych III-VII:

III-3 miejsca, IV-6 miejsc, V-6 miejsc, VI-3 miejsca

Szczegółowe informacje, formularz, regulamin, dokumentacja szkolna w zakładce rekrutacja.

Zgłoszenia i dokumenty przyjmujemy drogą mailowo. Na rozmowy umawiamy się za pomocą hangouts (lub innego komunikatora).

Kolejne Dni Otwarte zaplanujemy po powrocie uczniów do szkół.