Kończymy rekrutację do Szkoły

Uwaga! Zakończymy rekrutację do klasy I Aktywnej Małej Szkoły. Od tej pory wszystkie nowe zgłoszenia trafiają na listę rezerwową. Przyjęcie będzie możliwe w wyniku rezygnacji rezygnacji kogoś, kto już podpisał umowę lub nie dotrzymania jej warunków np. dotyczących wpisowego.

Nadal prowadzimy rekrutację do klas: II-VI. Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2018. Po tym terminie podpisywanie dokumentów nie będzie możliwe z racji okresu urlopowego.