Poszukiwana/y asystent ucznia ze SPE

Nasza szkoła jest otwarta na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i chętnie realizuje projekty na rzecz edukacji włączającej. Obecnie do takiego projektu szukamy osób, które mogłyby docelowo pełnić funkcję asystenta uczniów ze SPE. Nie muszą być nauczycielami ani specjalistami. Ważne, by miały następujące kompetencje:

a. kompetencje psychospołeczne:
• odporność na stres i trudne sytuacje,
• zdolność szybkiego reagowania,
• umiejętność podejmowania decyzji na podstawie rzetelnej analizy sytuacji,
• umiejętność radzenia sobie z trudnościami

• spostrzegawczość,
• podzielność uwagi,
• umiejętność panowania nad emocjami,
• odpowiedzialność,
• umiejętność nawiązywania kontaktu z drugą osobą,
• umiejętność obserwowania i słuchania,
• empatia i wrażliwość na potrzeby innych,
• otwartość na uczenie się.
b. kompetencje organizacyjne, w tym umiejętność planowania i organizowania przebiegu dnia, ustalenia rodzaju aktywności ucznia;
c. kompetencje komunikacyjne:
• umiejętność współpracy z osobami dorosłymi, w tym rodzicami, nauczycielami, specjalistami (np. psycholog, pedagog),
• umiejętność pracy z uczniami (też grupą uczniów),
• umiejętność pracy zespołowej,
• umiejętność dostosowanie komunikacji do możliwości i potrzeb partnera interakcji.

Zapraszamy do kontaktu.