REKRUTACJA OTWARTA

Z dniem 1 grudnia 2021 otwieramy rekrutację na rok szkolny 2022/23.

Rekrutujemy przede wszystkim do klasy I stacjonarnej, jak również do wszystkich klas w trybie edukacji domowej. Jednocześnie informujemy, że posiadamy wolne miejsca stacjonarne do klas II-VIII, do których na bieżąco prowadzimy rekrutację uzupełniającą. Od stycznia 2022 zapraszamy na lekcje próbne/dni otwarte. Pierwszy dzień otwarty zorganizujemy 12 stycznia. Jednocześnie zapraszamy nowe dzieci do uczestnictwa w warsztatach feryjnych, podczas których mogą poznać nasze metody pracy, kadrę, społeczność uczniowską. Szczegóły po 15 grudnia.

Nowy regulamin rekrutacji i pozostałe dokumenty – w zakładce rekrutacja